Je třeba, abyste si ve správnou chvíli, odpověděli na ty
správné otázky a prožili svůj AHA-MOMENT, který vás
posune dál.

Máte zájem o 60 skvělých otázek, které mohou změnit Váš život?

Koučink a jeho přínos

Koučink je vysoce efektivní metoda osobního rozvoje, která zvyšuje vnímání reality.
Rozvíjí myšlení, motivuje a posiluje zodpovědnost.
Vede ke konkrétním pozitivním změnám v životě.

Přemýšlej
celou svou myslí,
Věř
celým svým srdcem,
Vykroč
celou svou silou.

Anonym

Každý z nás je expertem na svůj vlastní život. Nicméně s podporou kouče může jakákoli vytoužená změna proběhnout daleko rychleji a efektivněji. Rozdíl by se dal přirovnat k tomu, jako by jste šli někam pěšky, nebo použili dopravní prostředek. Koneckonců slovo ‚coach‘ v původně znamená kočár.

Dobrý kouč respektuje směr vašeho přemýšlení, neradí. Jeho podpora spočívá v pozorném naslouchání a vhodnými otázkami Vám pomáhá konkrétněji uchopit Váš cíl. Pak Vás provází v nalezení nových vhledů a souvislostí, které se týkají vašeho tématu. Průběžně vás podporuje v jednotlivých krocích, na cestě k dosažení Vašeho snu.

Nejčastější témata mých klientů

 • Moje poslání a jak jej uchopit a uvést do praxe.
 • Můj úspěch a jak rozšířit své limity.
 • Má práce a kariéra a jak ji rozvíjet.
 • Má hodnota a sebevědomí a jak je posílit.
 • Mé vztahy a jak v nich žít.
 • Má životní rovnováha a jak ji dosáhnout a udržet.
 • Můj čas a jak zvládnout vše co chci.
 • Můj kruh, v kterém se točím a jak z něj vykročit ven.
 • A mnohé další…

Bez koučinku se vám nikdy nepodaří naplno využít váš potenciál.

Můžete být dobří, můžete být lepší než ostatní, ale bez vnější pomoci kouče nebudete nikdy tak dobří, jak byste mohli být.


Andy Stanley

Business neboli výkonový koučink je určen manažerům, podnikatelům a firmám.

'Coach' - podobně jako kočár - vám pomůže, abyste se dostali se tam, kde chcete či potřebujete být. To vše mnohem efektivněji a rychleji.

Profesní uplatnění a osobní úspěch v business sféře přináší do života nemálo komplexních výzev, neustálých změn, tlaků i konfliktů. Jako kouč Vám chci pomoci odhalit nové a nezávislé vhledy. A také uskutečnit zásadní posuny směrem k Vašim cílům. To vše se děje takovým způsobem, abyste se v celém procesu mohli neustále rozvíjet.

Jsem připravena Vás podpořit v hledání odpovědína následující otázky:

 • Jak ujasnit a uchopit své profesní cíle a sny.
 • Jak zvýšit efektivitu svou i těch kolem mne.
 • Jak posílit vlastní motivaci a motivovat ostatní.
 • Jak se učit z vlastních zkušeností.
 • Jak nejlépe využít vlastního potenciálu a zdrojů.
 • Jak se rozhodnout a řešit konkrétní situaci.
 • Jak mít dobrou komunikaci a atmosféru ve vztazích.
 • Jak být skvělým leadrem.
 • A mnohé další…
Chceš-li jít rychle,
jdi sám.
Chceš-li jít daleko,
jděte spolu.

Africké přísloví

Týmový koučink

Tým pracuje na společném cíli a každý k němupřispívá svým dílem. Koučink celého týmu pomůže velmi zefektivnit celý procespostupu ke společnému cíli i zásadně zefektivnit týmovou spolupráci akomunikaci.

Partnerský koučink

Zvláštní typ týmu je partnerská dvojice.Využijte partnerského koučinku pro zlepšení Vaší komunikace a pozitivníchposunů ve Vašem vztahu.

Skupinový koučink

O skupinový koučink jde tehdy, kdy si každý zeskupiny řeší svůj vlastní rozvoj ve stejné oblasti (např. vlastní sebevědomí čifyzickou kondici). Společný postup vpřed může sehrát motivační roli a vzájemnésdílení je inspirující a povzbuzující.V současné době se podílím naprojektu kolegyně Daniely ‚Staň se sama sebou‘, který pomáhá zejména ženám posílit vědomí vlastní hodoty.

Učitel ti pouze otevře dveře,
vejít už musíš sám.

Čínské přísloví
 • Chcete převzít zodpovědnost za své učení?
 • Nacházet stále novou motivaci?
 • Učit se efektivněji a bez stresu?

JAZYKOVÝ KOUČINK

Spojuje přednosti:
 • Koučinku
 • Inovativní výuky jazyků
 • Nejnovějších poznatků o fungování našeho mozku

Samostatný web je v procesu přípravy. Nicméně pokud vás už teď toto téma zajímá, ozvětese mi.

Úvodní nezávazná konzultace je zdarma. Můžete ochutnat koučování a styl mé práce. Já zase mohu poznat Vás a Vaše téma. Po vzájemné dohodě nastavíme případnou další spolupráci.
    +420 608 331 966
    marcela@aha-moment.cz

      O mně      

To, co mě nabíjí a uspokojuje je práce s lidmi. Obzvlášť mě těší, když mohu přispívat k jejich rozvoji a pozitivním změnám v životě. Z toho důvodu pracuji po většinu své kariéry buď v oblasti osobního a duchovního rozvoje, nebo jako lektorka anglického jazyka. V obou těchto profesím jsem si velmi silně uvědomovala sílu dobře položené otázky a odtud byl už jen krok k tomu, abych se stala profesionálním koučem.

Moje hodnoty v koučinku

 • Radovat se z Vašich objevů
 • Přispívat k Vašemu úspěchu
 • Vyjadřovat pozitivní a motivační přístup
 • Pomáhat k uvědomění smyslu a vyšších hodnot
 • Respektovat Etický kodex kouče (ICF)


Certifikace

Certifikát
Certifikát
Certifikát
Certifikát
Bc. Markéta Horáková Lazarová
projektová manažerka
Během koučovacích hodin s Marcelou jsem se nejen vždy posunula o kus dál ve svém tématu, ale také jsem se díky použitým metodám naučila přemýšlet jinak. Marcela mě naučila problém otočit vzhůru nohama a pak ještě na ruby a najít tak řešení třeba za rohem, kde bych jej vůbec nečekala. Díky tomu jsem se ve svých projektech posunula dále a vnitřně se cítím lépe.Marcela přistupuje k práci profesionálně. Vždy bere má témata vážně a nijak je nehodnotí. Díky tomu se nebojím jít do hloubky a zakusit skutečnou změnu.
Ing. Martin Krupička
manažer obchodu,
ATEMIT s.r.o.
'Marcelo, … nevěřila byste, jak mne ten krátký čas s Vámi nasměřoval k „akci“.'
Mgr. Sylva Stropková
učitelka ZŠ
Měla jsem strach z toho, jak zvládnu nový školní rok s problémovým žákem, proto jsem se rozhodla využít nabídky koučinku s Marcelou. V průběhu koučování jsem se cítila překvapivě dobře až uvolněně, a díky Marceliným otázkám jsem přišla na nápady, které by mi mohly práci ulehčit, mohly vést úspěchu, a které by také mohly být přínosem i pro ostatní žáky. I po sezení jsem dál nad vším přemýšlela, a kupodivu se mé obavy z nového školního roku rozplynuly…
Ing. Vojtěch Prkna
manažer
Díky půlročnímu koučinku s Marcelou jsem jiným člověkem. Vidím svůj život v dříve netušených souvislostech a provázanostech a sebe nyní vnímám jako aktivního tvůrce svého života.
Mgr. Jiří Vondra
středoškolský učitel
Koučování s Marcelou mi přineslo realističtější pohled na mé silné a hlavně slabé stránky a taky mi dal možnost podívat se s nadhledem na svoje ambice. Uvědomil jsem si, že v mé situaci existuje řešení, i když jsem ho v té chvíli ještě neviděl. Získal jsem přesvědčení, že se k němu mohu postupně dobrat. Marcelin přístup byl citlivý, diskrétní a povzbuzující.
Ing. Jan Pilný
oblastní manažer
Koučink s Marcelou byl cílený a efektivní. Otevřel mi oči, že v mezilidských vztazích mohu pracovat jen na tom, na co mám vliv a že nejsem zodpovědný za druhé. Toto uvědomění mne osvobodilo a uklidnilo.
Bc. Lenka Š.
sociální pracovník
Ze setkání s Marcelou jsem naprosto nadšená. Během koučování jsem odhalila a ujasnila si, co vlastně chci. Chtěla jsem něco změnit, ale ve skutečnosti kořen problému, byl v něčem jiném. Uvědomuji si, že koučink mi ušetřil velkou námahu a přinesl neskutečné prozření. Velmi oceňuji i to, že jsem při koučování vycházela z toho, co už sama vím. Na tom jsem pak mohla stavět a řešit si nejenom co chci změnit, ale také i jak toho dosáhnout. Záleží pak už jen na mně, jak si to já sama nastavím a k čemu se doberu. Právě v tom vnímám u koučinku tu krásu, svobodu a respekt, i k sobě samé. Neskrývám, že Marcelu doporučuji!
Ing. Eliška Krmelová
vedoucí lektorka
preventivních programů Etické dílny®
Osobně vnímám velký přínos koučinku s Marcelou. V probírané oblasti můžu totiž (znovu) objevit důležitý princip, nejen nějaké řešení. A to je pro mě asi to nejcennější, protože jej lze uplatnit i v dalších podobných situacích.
Mgr. Jana Švárová
jazykový specialista
Koučink s Marcelou mi poskytl čas, ve kterém jsem získala odstup a racionální pohled na svou situaci, které jsem sama v té době jen těžko hledala. Uvědomila, že pojmenování / formulace problému je polovina úspěchu při jeho řešení. Naučila jsem se, že k větším cílům mohu postupovat díky konkrétním krokům, které si na cestě k nim stanovím.
Štěpánka Stejskalová
turistický ruch
Koučink s Marcelou byl fajn, protože mi pomohl můj problém řešit aktivně a zároveň jsem vnímala kvalifikovanou podporu. Pomohl mi uvědomit si, kolik zdrojů mám v sobě i v lidech v mém okolí. A hlavně, že pro řešení své situace mohu sama něco udělat …

a další desítky spokojených klientů...